HE 317/2014

eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.12.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 HaVM 43/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Lars Kolttola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Maaseutuvirasto (K)

20.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 43/2014 vp