HE 319/2014

HE 319/2014

eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 05.12.2014

Käsittely päättynyt 22.01.2015 TaVM 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

05.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Tapani Koivumäki, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Harri Roudasmaa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- valvontajohtaja Mikko Grönberg, Tullihallitus (K)

- vanhempi palotarkastaja Kari Telaranta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

14.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 13.1.2015

Valmistava keskustelu

22.01.2015

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 22.1.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 27/2014 vp

​​​​