HE 32/2005

HE 32/2005

laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.04.2005 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.04.2005 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 55/2005

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 21.04.2005

Käsittely päättynyt 01.12.2005 MmVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb, maa- ja metsätalousministeriö

- eläinlääkintötarkastaja Kai Pelkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- eläinlääkäri Jouko Koppinen, Lääkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Mia Bengtstöm, Lääketeollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

11.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA (K)

- dosentti Hannu Komulainen, Kansanterveyslaitos (K)

- professori Marja-Liisa Hänninen, Suomen Akatemia (K)

- professori Tuomo Varvikko, MTT Taloustutkimus (K)

- osastopäällikkö Katariina Rautalahti, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

- professori Heikki Rauvala, Helsingin yliopisto (K)

- professori Eero Castrén, Helsingin yliopisto (K)

13.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sebastian Hielm, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvottelukunnan sihteeri Reetta Kettunen, Biotekniikan neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Irma Salovuori, Geenitekniikan lautakunta (K)

- dosentti Hanna-Marja Voipio, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

- johtaja Tarja Kohila, Suomen Koe-eläintieteen yhdistys FinLAS ry (K)

- eläinlääkäri Anna Melleri, Suomen koe-eläinlääkäriyhdistys Falav (K)

- eläinlääkäri Kristiina Haasio, Orion Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto

19.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leena Halila, oikeusministeriö (K)

- johtaja Ulla-Marjut Jaakkola, Turun yliopisto (K)

20.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Ritva Halila, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) (K)

- läänineläinlääkäri Tapani Parviainen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- toiminnanjohtaja Hanna Kivinen, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (K)

- toiminnanjohtaja Risto Rydman, Suomen eläinsuojeluyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Marianna Norring, Juliana von Wendtin säätiö (K)

24.05.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.06.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 23/2005 vp

13.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintötarkastaja Kai Pelkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.10.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 55/2005 vp - LA 55/2005 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

28.10.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

11.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintötarkastaja Kai Pelkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

29.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys 22.11.2005

01.12.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 20.04.2005

Käsittely päättynyt 03.06.2005 YmVL 23/2005 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

03.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintötarkastaja Kai Pelkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- läänineläinlääkäri Tapani Parviainen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- professori Hanna Tähti, Solututkimuskeskus (K)

Jatkettu I käsittely

10.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ulla-Marjut Jaakkola, Turun yliopisto (K)

- professori Marja-Liisa Hänninen, Suomen Akatemia (K)

- puheenjohtaja, kansleri Eero Vuorio, Tutkimuseettinen neuvottelukunta

- dosentti Leena Vilkka, Biofilos (K)

- toiminnanjohtaja Hanna Kivinen, Eläinsuojeluliitto-Animalia ry (K)

- toiminnanjohtaja Marianna Norring, Juliana von Wendtin Säätiö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kemianteollisuus ry:n kirjallinen lausunto.

20.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- ylitarkastaja Sebastian Hjelm, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- koe-eläinbiologi, filosofian opiskelija Paula Hirsjärvi, Helsingin yliopisto (K)

- johtaja Leila Risteli, Oulun yliopisto (K)

- sihteeri Reetta Kettunen, biotekniikan neuvottelukunta (K)

26.05.2005

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön vastine.

03.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 23/2005 vp