HE 32/2008

laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.04.2008 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.04.2008

Käsittely päättynyt 04.06.2008 TaVM 11/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.04.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

08.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

- johtaja Anja Peltonen, Kuluttajavirasto (K)

- johtava lakimies Tuula Sario, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajat-Konsumenterna ry (K)

15.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- miesjaoston sihteeri Jussi Aaltonen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- lakimies Paula Paloranta, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

21.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- YTT, dosentti Erkki Karvonen, Tampereen yliopiston tiedostusopin laitos (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

- lakiasiainjohtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Lapsiasiavaltuutettu (K)

27.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

04.06.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 11/2008 vp