HE 32/2011

laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2011 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.09.2011

Käsittely päättynyt 03.11.2011 LiVM 5/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

22.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Matti Eronen, Liikennevirasto (K)

- merenkulunylitarkastaja Marko Rahikainen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Asian ilmoittaminen

22.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rajavartioylitarkastaja Silja Hallenberg, Rajavartiolaitos (K)

- ylitarkastaja Meri Hietala, Suomen ympäristökeskus (K)

- toimitusjohtaja Markku Mylly, Suomen Satamaliitto (K)

- merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- Merimieseläkekassa (K)

02.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL /2011 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 5/2011 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.09.2011

Käsittely päättynyt 01.11.2011 PeVL 11/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.09.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tutkijatohtori Sakari Melander, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.11.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 11/2011 vp