HE 320/2010

laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.01.2011 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.01.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.01.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.01.2011

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.