HE 320/2014

HE 320/2014

eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.12.2014

Käsittely päättynyt 25.02.2015 TaVM 31/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Olli Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- tutkimusalueen päällikkö Timo Vanttola, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- lakiasiainjohtaja Kristiina Leppänen, Fennovoima Oy

- kehitysjohtaja Petra Lundström, Fortum Oyj

- lakiasiainpäällikkö Ulla-Maija Moisio, Teollisuuden Voima Oyj (K)

- professori Juhani Hyvärinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- ylifyysikko, professori Sauli Savolainen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Posiva Oy (K)

- Valtion ydinjätehuoltorahasto (K)

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 6.2.2015

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 10.2.2015

Valmistava keskustelu

19.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

25.02.2015

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.2.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 31/2014 vp

​​​​