HE 322/2010

laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.01.1011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: TPA 58/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 12.01.2011

Käsittely päättynyt 04.02.2011 StVM 53/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Hanna Kiiskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

01.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 58/2010 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.02.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 53/2010 vp