HE 323/2010

laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.01.2011 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 12.01.2011

Käsittely päättynyt 27.01.2011 YmVM 19/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Suomen ympäristökeskus (K)

12.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Asian ilmoittaminen

13.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.01.2011

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.01.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 19/2010 vp