HE 324/2010

HE 324/2010

laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.01.2011 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.01.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 16/2008

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 12.01.2011

Käsittely päättynyt 22.02.2011 YmVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 16/2008 vp

28.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö

- suunnittelija Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- aluejohtaja Stig Johansson, Metsähallitus (K)

- erikoissuunnittelija Tiina Niikkonen, Metsähallitus

- kehitysjohtaja Mikko Aho, Sipoon kunta (K)

- ympäristönsuojelutarkastaja Anu Juvonen, Sipoon kunta (K)

- ympäristöpäällikkö Stefan Skog, Vantaan kaupunki (K)

- virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi, Helsingin kaupunki (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Uudenmaan riistanhoitopiiri (K)

04.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (K)

- Mountain Bike Club Finland (MTBCF) ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.02.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 30/2010 vp.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Mountain Bike Club Finland (MTBCF) ry (K)

10.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lisäselvitys.

11.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliiton lisäselvitys.

16.02.2011

Valmistava keskustelu

22.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 20/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 13.01.2011

Käsittely päättynyt 04.02.2011 MmVL 30/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö

- suunnittelija Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

- vs. riistanhoitopäällikkö Visa Eronen, Uudenmaan riistanhoitopiiri (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Kirjaus

27.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vantaan riistanhoitoyhditys (K)

- Sipoon riistanhoitoyhdistys (K)

Käsittely

01.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- vs. riistanhoitopäällikkö Visa Eronen, Uudenmaan riistanhoitopiiri (K)

03.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.02.2011

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 30/2010 vp