HE 324/2014

eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

13.01.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.01.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen, (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö (K)

- kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- osaston johtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuusjohtaja Elise Kivimäki, Kansaneläkelaitos (K)

- ryhmäpäällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos

- johtaja Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- johtaja Tarja Holi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

- johtaja Satu Koskela, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Aki Lindén, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- selvitysmies Tommi Lepojärvi, Lapin liitto (K)

- toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) (K)

- ylilääkäri Anu Niemi, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (K)

- sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri (K)

- kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä (K)

- johtaja Märta Marjamäki, Kårkullan kuntayhtymä (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

27.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- erityisasiantuntija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ry (K)

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- puheenjohtaja Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto ry (K)

- johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki (K)

- yhtymäjohtaja Juha Heino, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (K)

- kaupunginjohtaja Tuula Kuvaja, Kemijärven kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Parkanon kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Jere Penttilä, Kontiolahden kunta (K)

- kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta (K)

- sosiaalijohtaja Alice Backström, Mustasaaren kunta

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry (K)

- terveyspoliittisen asiantuntija Eveliina Leinonen, Terveyspalvelualan Liitto ry (K)

- asiantuntija Jarno Talvitie, Kuntoutuksen toimialayhdistys ry (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Suomen Yrittäjät (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

06.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- emeritusprofessori Martti Kekomäki, (K)

- professori Mats Brommels, Karolinska Institutet

- lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen, (K)

- toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa

- professori Teemu Malmi, Aalto yliopisto (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

10.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, professori Juha Hämäläinen, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet (K)

- puheenjohtaja Juha Luomala, Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat (K)

- puheenjohtaja Kati Liukko, Valtakunnallisen kansanterveystyön johtajien verkosto (K)

- Folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuurojen Liitto ry (K)

- Saamelaiskäräjät (K)

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mats Brommels, Karolinska Institutet (K)

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, (K)

- johtajaylilääkäri Kati Myllymäki, (K)

- professori Juhani Lehto, Tampereen yliopisto (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VaVL 10/2014 vp, TaVL 53/2014 vp.

19.02.2015

Valmistava keskustelu

- (alustava)

20.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

20.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 67/2014 vp

20.02.2015

Valmistava keskustelu

20.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

20.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 35/2014 vp

23.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

- oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto

23.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

24.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

24.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

26.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö (K)

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

- ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- osaston johtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

26.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

27.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- emeritusprofessori Martti Kekomäki, (K)

- ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, (K)

- toimitusjohtaja Aki Lindén, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki (K)

- yhtymäjohtaja Juha Heino, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritysten yhdistys ry (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

03.03.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri (K)

- ylilääkäri Anu Niemi, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (K)

- toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) (K)

- selvitysmies Tommi Lepojärvi, Lapin liitto (K)

- kaupunginjohtaja Tuula Kuvaja, Kemijärven kaupunki (K)

- talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, Kontiolahden kunta (K)

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther, Mustasaaren kunta (K)

- sosiaalijohtaja Alice Backström, Mustasaaren kunta

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

03.03.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- pääjohtaja Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- Rinnekoti-Säätiö (K)

- Terveyspalvelualan Liitto ry (K)

04.03.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

04.03.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

05.03.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Finlands folkting (K)

05.03.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 75/2014 vp.

05.03.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

05.03.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Edellytyksiä jatkaa asian käsittelyä tällä vaalikaudella ei enää ole.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2014

Käsittely päättynyt 05.03.2015 PeVL 75/2014 vp

Käsittely päättynyt 19.02.2015 PeVL 67/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

05.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö (K)

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, saamelaiskäräjät (K)

- folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- språkskyddssekreterare Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (K)

17.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Raija Huhtanen, (K)

18.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Eija Mäkinen, (K)

- professori Matti Niemivuo, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

14.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen laatima muistio

14.01.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- professori Arto Haveri, (K)

- professori Jussi Huttunen, (K)

- emeritusprofessori Martti Kekomäki, (K)

20.01.2015

Epävirallinen keskustelu

21.01.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

03.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Jatkettu valmistava keskustelu

17.02.2015

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

18.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

- Täydennetty lausuntoluonnos

Erillinen ratkaiseva käsittely

19.02.2015

Yleiskeskustelu

- Käsittelyn pohjana 18.2.2015 kokouksessa yksityiskohtaisessa käsittelyssa hyväksytty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 67/2014 vp

Asian ilmoittaminen

25.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.02.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.02.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula,

- valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, sosiaali- ja terveysvaliokunta

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Antti Väisänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö (K)

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Jussi Huttunen, (K)

- emeritusprofessori Matti Uusitupa, (K)

27.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Antti Väisänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula, (K)

03.03.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

03.03.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

- apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- professori Mikael Hidén,

- professori Raija Huhtanen,

- apulaisprofessori Juha Lavapuro,

- professori Tuomas Ojanen,

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

- professori Kaarlo Tuori,

- professori Veli-Pekka Viljanen,

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.03.2015

Yleiskeskustelu

- Esitellään alustava lausuntoluonnos.

04.03.2015

Keskusteltiin asiasta.

04.03.2015

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

05.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

- Esitellään täydennetty lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- PeVL 75/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 17.02.2015 VaVL 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

- VM, STM, THL, VATT, Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Terveystaloustieteen edustajia, esim. Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto

Käsittely

13.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Jenni Kellokumpu, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kouvolan kaupunki (K)

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastojohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- tutkimusjohtaja Antti Moisio, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto (K)

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava ekonomisti Jenni Pääkkönen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- etuusjohtaja Elise Kivimäki, Kansaneläkelaitos

- terveysturvan tutkimuksen ryhmäpäällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos

- emeritusprofessori Martti Kekomäki, (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys; Paperittomien terveydenhuollosta (K)

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (K)

- kaupunginjohtaja Esa Sirviö, Mänttä-Vilppula kaupunki (K)

- talousjohtaja Markus Auvinen, Mänttä-Vilppula kaupunki (K)

- sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja Seppo Lehto, Varkauden kaupunki (K)

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pentti Meklin, Tampereen yliopisto (K)

- työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat (K)

- erityisasiantuntija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- toiminnanjohtaja Eveliina Leinonen, Terveydenhuollon palveluntuottajat ry (K)

06.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Teemu Malmi, Aalto-yliopisto (K)

- toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (K)

10.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.02.2015

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

17.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVL 10/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 20.02.2015 HaVL 35/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö (K)

- osastojohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kouvolan kaupungin oma-aloitteinen kirjallinen lausunto.

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Tapio Kekki, Lapin sairaanhoitopiiri (K)

- johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) (K)

- kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (K)

- toimitusjohtaja Aki Lindén, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- johtaja Jukka Maarianvaara, Tehy ry (K)

- professori Eija Mäkinen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- Suomen Lääkäriliitto ry (K)

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Arto Haveri, (K)

- hallintojohtaja Pentti Tarvainen, Inarin kunta (K)

- hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio, Kajaanin kaupunki (K)

- konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, Tampereen kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Juhani Laasanen, Vimpelin kunta (K)

- kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki (K)

- talousjohtaja Patrik Nygrén, Paraisten kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hämeenlinnan kaupunki (K)

- Oulun kaupunki (K)

- Jyväskylän kaupunki (K)

- Kemiönsaaren kunta (K)

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Tuula Luukkonen, Rääkkylän kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kunnille tekemän sotekyselyn materiaalia.

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Finlands folkting (K)

- saamelaiskäräjät (K)

11.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Keskusteltiin asiasta.

12.02.2015

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuntatyönantajat KT (K)

Yleiskeskustelu

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven yhteinen oma-aloitteinen lausunto

19.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Keuruun kaupungin luottamushenkilöiden kirje.

Päätetty jatkokäsittelystä.

20.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 35/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 17.02.2015 TaVL 53/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät (K)

- johtaja Antti Kivelä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

- johtava lakimies Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Marjo Rönkä, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry (K)

- toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry (K)

- osaston johtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Parkanon kaupunki (K)

- vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, Espoon kaupunki (K)

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- viestintä- ja yhteiskuntajohtaja Lauri Korkeaoja, Attendo Oy (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kouvolan kaupunki (K)

- professori Mats Brommels, Karolinska Institutet (K)

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Pertti Lintunen, Imatran kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Tuula Luukkonen, Rääkkylän kunta (K)

- toiminnanjohtaja Eveliina Leinonen, Terveydenhuollon palveluntuottajat ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (K)

- toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni, Esperi Care Oy (K)

- toimitusjohtaja Mikko Wirén, Pihlajalinna Oy (K)

- toimitusjohtaja Riitta Renard, Sofiakylä Oy (K)

- toiminnanjohtaja Hanna Lähelmä, Kivipuro ry (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

23.01.2015

Keskusteltiin asiasta.

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Erkki Vauramo, (K)

- emeritusprofessori Martti Kekomäki, (K)

- etuusjohtaja Elise Kivimäki, Kansaneläkelaitos (K)

- ryhmäpäällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos (K)

- johtava terveyskeskuslääkäri Jukka Mattila, Sodankylän kunta (K)

- tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry (K)

- toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- Tampereen kehyskunnat (K)

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Valmistava keskustelu

12.02.2015

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 12.2.2015

Yksityiskohtainen käsittely

17.02.2015

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos 17.2.2015

Valmistunut:

- TaVL 53/2014 vp