HE 325/2014

HE 325/2014

eduskunnalle laiksi laiva-apteekista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 10.02.2015 TyVM 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Tanja Müller, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

21.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (K)

- ylilääkäri Päivi Miilunpalo, Työterveyslaitos (K)

- nuorempi asiantuntija Laura Raikunen, Suomen Varustamot ry

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- Suomen Konepäällystöliitto (K)

30.01.2015

Valmistava keskustelu

10.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 14/2014 vp

​​​​