HE 329/2010

HE 329/2010

laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.01.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 19.01.2011

Käsittely päättynyt 03.02.2011 TyVM 17/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Ari Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Anne Vänskä, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö (K)

20.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestösihteeri Anita Spring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

28.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 17/2010 vp

​​​​