HE 33/2005

HE 33/2005

alusliikennepalvelulaiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.04.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.04.2005

Käsittely päättynyt 24.05.2005 LiVM 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

21.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

26.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Aaltonen, Merenkulkulaitos

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, Rajavartiolaitos (K)

- toimitusjohtaja Matti Pajula, Luotsausliikelaitos

- turvallisuuspäällikkö Matti Latvalahti, Varustamoliikelaitos

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Juha Tulimaa, Luotsiliitto (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto

Merkitty saapuneeksi

04.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto (K)

- varatoiminnanjohtaja Antti Palola, Suomen Laivanpäällystöliitto (K)

- toimitsija Ilpo Minkkinen, Suomen Merimies-Unioni ry

- toimitusjohtaja Mika Nykänen, Suomen Varustamoyhdistys

Merkitty saapuneeksi

10.05.2005

Merkitty saapuneeksi

17.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Mika Halttunen, Meriliikenneohjaajat ry

- puheenjohtaja Juha Masalin, Merivartioliitto (K)

- liittosihteeri Tommy Rasmus, Merivartioliitto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Ympäristökeskuksen kirjallinen lausunto

20.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n kommentit asiantuntijalausunnoista

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

24.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​