HE 33/2008

HE 33/2008

laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.04.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.04.2008

Käsittely päättynyt 24.03.2009 LaVM 1/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.12.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 36/2008 vp.

06.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

10.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Risto Hänninen, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus

- laamanni Pekka Lankinen, Tampereen käräjäoikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Hannu Renvall, Turun hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oulun hallinto-oikeus

12.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Jukka Jaakkola, Suomen tuomariliitto ry (K)

- puheenjohtaja Ilkka Pere, Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys ry (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lakimiesliitto ry

- professori Olli Mäenpää,

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.02.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- presidentti Mikko Könkkölä, Vaasan hovioikeus

17.02.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön vastine.

24.02.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus

- korkein hallinto-oikeus

27.02.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön lisävastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.03.2009

Yleiskeskustelu

19.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

24.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2008

Käsittely päättynyt 09.12.2008 PeVL 36/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, oikeusministeriö (K)

- emeritusprofessori Pekka Koskinen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professori Hidén sekä presidentti Melander Helsingin hovioikeudesta

11.06.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- presidentti Lauri Melander, Helsingin hovioikeus (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2008

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

02.12.2008

Yleiskeskustelu

09.12.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 36/2008 vp

​​​​