HE 33/2011

HE 33/2011

eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2011

Käsittely päättynyt 05.10.2011 StVM 4/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

- Suomen Kuntaliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.10.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 4/2011 vp

​​​​