HE 33/2014

HE 33/2014

eduskunnalle Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.04.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.04.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.04.2014

Käsittely päättynyt 05.06.2014 MmVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

24.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

- ylijohtaja Leena Paavilainen, Metsäntutkimuslaitos (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- toimialueen päällikkö Esa Katajamäki, Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (K)

Kirjaus

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Käsittely

30.04.2014

Keskusteltiin asiasta.

08.05.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 9/2014 vp

08.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, Suomen riistakeskus (K)

- toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen Akatemia (K)

13.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen metsäkeskus (K)

- Metsähallitus (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- Lapin yliopisto (K)

- Itä-Suomen yliopisto (K)

- Helsingin yliopisto (K)

20.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- professori Kjell Andersson, Åbo Akademi (K)

- professori Hannu Katajamäki, Vaasan yliopisto (K)

Ei huomautettavaa:

- Saamelaiskäräjät

22.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

23.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

28.05.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

04.06.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

05.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 11/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 23.04.2014

Käsittely päättynyt 06.05.2014 YmVL 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Taneli Kolström, Metsäntutkimuslaitos (K)

- kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Sirkku Manninen, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Arktinen keskus (K)

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kainuun kalantutkimusasema (K)

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Merenkurkun toimipaikka (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 9/2014 vp

​​​​