HE 330/2010

laiksi järjestyslain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.01.2011 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 26.01.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 27.01.2011

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 26.01.2011

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.