HE 330/2014

HE 330/2014

eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 20/2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 03.02.2015 StVM 43/2014 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääketutkimuksen tiimipäällikkö Jaana Martikainen, Kansaneläkelaitos (K)

- etuuspäällikkö Päivi Kaikkonen, Kansaneläkelaitos (K)

- ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- johtava asiantuntija Anneli Milen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- johtaja Lauri Pelkonen, Lääkkeiden hintalautakunta

13.01.2015

Ei huomautettavaa:

- Valvira

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ATY (K)

- hallituksen jäsen Tia Geijer, Suomen Lääkerinnakkaistuojien Yhdistys (SLRTY) (K)

- johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry (K)

- puheenjohtaja Kirsi Kvarnström, Suomen Farmasialiitto ry (K)

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Riitta Vuorisalo, Suomen Diabetesliitto ry (K)

- sosiaaliturvan asiantuntija Marjaana Kirjavainen, Suomen Sydänliitto ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

22.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- puheenjohtaja Marjatta Stenius-Kaukonen, Tampereen Diabetesyhdistys (K)

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- THL:n ja Suomen Diabetesliitto ry:n lisäselvitykset

28.01.2015

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 20/2013 vp

29.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

29.01.2015

Valmistava keskustelu

03.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

03.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 43/2014 vp

​​​​