HE 331/2010

HE 331/2010

laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.01.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.01.2011

Käsittely päättynyt 22.02.2011 StVM 55/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Mikko Oranen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- kehittämispäällikkö Hanna Ahonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

03.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Kari Kokko, Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL ry (K)

- varapuheenjohtaja Terttu Röntynen, Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten Yhdistys Luja ry (K)

- toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- toiminnanjohtaja Seppo Sauro, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Turppa, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (K)

- lastensuojelun vs. lakimies Rauno Peltola, Espoon kaupunki (K)

- asiakasohjauksen päällikkö Tiia Perämaa, Tampereen kaupunki (K)

- palvelujohtaja Sirpa Kuronen, Turun sosiaali- ja terveystoimi (K)

- toiminnanjohtaja Jari Ketola, SOS-Lapsikylä ry (K)

- johtaja, ylilääkäri Markku Nyman, Kainuun Hoivataito Oy (K)

10.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansanedustaja, Perhehoitoliitto ry:n puheenjohtaja Aila Paloniemi, (K)

- oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen, (K)

- sijaishuollon johtaja Raija Lappalainen, Kotkan kaupunki (K)

- erikoissuunnittelija Erja Pietiläinen, Kehitysvammaliitto ry (K)

- puheenjohtaja Tiina Pitko, Uudenmaan Sijaiskotiyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vanhustyön keskusliitto

15.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

- professori Matti Mikkola, Helsingin yliopisto (K)

16.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.02.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 55/2010 vp

​​​​