HE 332/2014

HE 332/2014

eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 22.01.2015 StVM 41/2014 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Milja Tiainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Merja Heikkonen, Vammaisfoorumi ry (K)

- asiantuntija Jarno Talvitie, Kuntoutuksen toimialayhdistys ry (K)

20.01.2015

Valmistava keskustelu

20.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

20.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.01.2015

Valmistava keskustelu

22.01.2015

Esitelty mietintöluonnos

22.01.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 41/2014 vp