HE 333/2014

HE 333/2014

eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muu

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 22.01.2015 HaVM 41/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö, poliisiosasto

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

- hallitusneuvos Toni Tuomainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö, pelastusosasto (K)

- lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, (K)

16.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 41/2014 vp

​​​​