HE 334/2010

laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2011 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.02.2011

Käsittely päättynyt 18.02.2011 SiVM 12/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin eurooppalainen koulu (K)

Asian ilmoittaminen

09.02.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Teijo Koljonen, Helsingin eurooppalainen koulu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.02.2011

Yleiskeskustelu

- Luonnos 18.2.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi