HE 337/2014

HE 337/2014

eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.12.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.12.2014

Käsittely päättynyt 12.12.2014 VaVM 38/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Rinne, valtiovarainministeriö

- alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo, valtiovarainministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 38/2014 vp

​​​​