HE 34/2006

laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.04.2006

Käsittely päättynyt 30.05.2006 PeVL 18/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

04.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

04.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen kirjallinen lausunto

10.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.05.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

30.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 20.04.2006

Käsittely päättynyt 12.06.2006 MmVM 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

21.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- agrologi Kallepekka Toivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf

- eläkevakuutusjohtaja Pentti Saarimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Maataloustuottajien Keski-Pohjanmaan liiton kirjallinen lausunto

02.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yritystutkija Heikki Mäntykoski, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus (K)

- ylitarkastaja Tapio Leinonen, Pohjois-Karjalan TE-keskus

Merkitty saapuneeksi

- Saamelaiskäräjien kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Paliskuntain yhdistyksen kirjallinen lausunto

09.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Eläketurvakeskuksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan maakuntahallituksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön muistio 4.5.2006

Merkitty saapuneeksi

- Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kirje 4.5.2006

16.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

17.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan lisäselvitys

23.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

05.06.2006

Valmistava keskustelu

08.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- eläkevakuutusjohtaja Pentti Saarimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Yleiskeskustelu

12.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 8/2006 vp