HE 34/2013

eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.04.2013

Käsittely päättynyt 25.04.2013 MmVM 3/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitussihteeri Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö

- pääjohtaja Matti Aho, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira (K)

- asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

12.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maija Mela, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- elinkeinojohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Anu Toivonen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

Kirjaus

12.04.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

- Helsingin kaupunki (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

- Suomen Kalakauppiasliitto ry (K)

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

Käsittely

16.04.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Päivittäistavarakauppa ry (K)

18.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

23.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n täydennys lausuntoon.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

25.04.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 23.4.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2013 vp