HE 34/2014

HE 34/2014

eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.04.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.04.2014

Käsittely päättynyt 04.06.2014 MmVM 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

- ylijohtaja Jarkko Koskinen, Geodeettinen laitos (K)

- ylijohtaja Petri Korpinen, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike (K)

Kirjaus

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Käsittely

14.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

15.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

22.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

23.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.06.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 9/2014 vp

​​​​