HE 345/2014

HE 345/2014

eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.01.2015 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.01.2015

Käsittely päättynyt 17.02.2015 StVM 47/2014 vp

Käsittelyvaiheet

14.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Marja Penttilä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- yksikön johtaja Marina Lindgren, Kansaneläkelaitos (K)

- kehittämispäällikkö Jarmo Kärki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- kehittämispäällikkö Maarit Laaksonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- ylitarkastaja Marjut Eskelinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- rekisteröintipäällikkö Katja Lingonheimo, Väestörekisterikeskus (K)

- projektipäällikkö Minna Saario, Suomen Kuntaliitto (K)

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pirjo Marjamäki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (K)

- johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry (K)

04.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry (K)

04.02.2015

Ei huomautettavaa:

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ei lausu.

04.02.2015

Ei huomautettavaa:

- OM.

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

12.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.02.2015

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

17.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 47/2014 vp

​​​​