HE 347/2014

HE 347/2014

eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.01.2015 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.01.2015

Käsittely päättynyt 10.02.2015 StVM 45/2014 vp

Käsittelyvaiheet

14.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Teppo Heikkilä, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, Tehy ry (K)

30.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyspalvelualan Liitto (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

04.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

04.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.02.2015

Valmistava keskustelu

10.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

10.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 45/2014 vp

​​​​