HE 35/2004

HE 35/2004

laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.04.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 TaVM 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

14.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

14.04.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

23.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

- linjanjohtaja Olli Koikkalainen, Patentti- ja rekisterihallitus

- lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät (K)

- KHT Ari Ahti, KHT-yhdistys

- puheenjohtaja Ossi A. Saarinen, HTM-tilintarkastajat ry

- hallituksen jäsen Kari W. Saari, HTM-tilintarkastajat ry

- puheenjohtaja Ilse Alander, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikostarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi (K)

- ylitarkastaja Veli-Matti Tala, Verohallitus

25.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö (K)

28.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 11/2004 vp

​​​​