HE 35/2006

HE 35/2006

laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 31.05.2006 MmVM 4/2006 vp

Käsittelyvaiheet

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- varatuomari Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund

11.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, sisäasiainministeriö (K)

12.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Kari Kivikko, Hämeen TE-keskus (K)

- osastopäällikkö Esko Koskenkorva, Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- agronomi Pirjo Pöllönen, Kaakkois-Suomen TE-keskus

- suunnittelija Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus (K)

- kehittämispäällikkö Pekka Kärkkäinen, Pohjois-Savon TE-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maaseudun kehittäjät ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen kylätoiminta ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto

19.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

23.05.2006

Asia poistettu esityslistalta.

24.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

31.05.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: