HE 35/2012

HE 35/2012

eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.05.2012 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 02.05.2012

Käsittely päättynyt 06.06.2012 HaVM 11/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- maakunta-asiamies Ulla Karvo, Suomen Kuntaliitto (K)

11.05.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjanmaan liitto (K)

- Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

24.05.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

31.05.2012

Valmistava keskustelu

06.06.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 11/2012 vp

​​​​