HE 351/2014

HE 351/2014

eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.01.2015 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.01.2015 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.01.2015

Käsittely päättynyt 03.03.2015 HaVM 54/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

21.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

21.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö, poliisiosasto (K)

- neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Rajavartiolaitos (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- puolustusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- ulkoasiainministeriö

25.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 71/2014 vp

26.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- valtiovarainministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.03.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 54/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.01.2015

Käsittely päättynyt 24.02.2015 PeVL 71/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.01.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- vastine valtiovarainministeriöltä

19.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.02.2015

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 71/2014 vp