HE 353/2014

eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.01.2015 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 21.01.2015

Käsittely päättynyt 11.02.2015 MmVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö

- kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toimitusjohtaja Anu-Maria Sandelin, Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

- Kalatalouden Keskusliitto (K)

- Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- WWF Suomi (K)

- Etelä-Suomen Kalastusvakuutusyhdistys (K)

Ei huomautettavaa:

- Oikeusministeriö ja Uudenmaan ELY-keskus eivät lausu asiasta.

11.02.2015

Ei huomautettavaa:

- Pohjois-Savon ELY-keskus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 30/2014 vp