HE 357/2014

HE 357/2014

eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.01.2015 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 211/2014

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 28.01.2015

Käsittely päättynyt 17.02.2015 SiVM 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Virpi Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

30.01.2015

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.