HE 358/2014

HE 358/2014

eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.01.2015 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 29.01.2015

Käsittely päättynyt 06.03.2015 StVM 54/2014 vp

Käsittelyvaiheet

29.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Kaisa Rainakari, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

- tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Maria Porko, Suomen Kuntaliitto

- ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

11.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Ritva Liivala, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- suunnittelija Minna Salminen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

12.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Tapio Räty, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- hallinto-oikeustuomari Jaana Hemminki, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Maarit Sulavuori, Helsingin kaupunki (K)

- palvelupäällikkö Virve Flinkkilä, Vantaan kaupunki (K)

- sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Miikkulainen, Liedon kunta (K)

- sosiaalityöntekijä Satu Marja Tanttu, Mikkelin sosiaalikeskus (K)

- sosiaalityön johtaja Jutta Paavola, Alavuden kaupunki (K)

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitykset.

18.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.02.2015

Valmistava keskustelu

19.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys

03.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

06.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 54/2014 vp

​​​​