HE 36/2007

HE 36/2007

kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.06.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.06.2007

Käsittely päättynyt 14.09.2007 LiVM 4/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

18.06.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

20.06.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Maria Guseff, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Veera Pedersen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Varustamoyhdistys (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.09.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 4/2007 vp

​​​​