HE 36/2008

laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.04.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 11.04.2008

Käsittely päättynyt 10.06.2008 LiVM 8/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

15.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, oikeusministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

17.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.04.2008

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

22.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaispäällikkö Jari Pajunen, liikkuva poliisi (K)

- yksikönpäällikkö Jukka Harjula, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin, Liikenneturva (K)

24.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Heikki Ihalainen, sisäasiainministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- ylilääkäri Kaarlo Simojoki, A-klinikkasäätiö (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- viestintäpäällikkö Kirsi Heikkilä, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Oiva Kaltiokumpun muistio esitykseen liittyvistä epäkohdista

09.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, oikeusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

16.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

20.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

23.05.2008

Valmistava keskustelu

23.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n ja OM:n lisäselvitykset

Valmistava keskustelu

05.06.2008

Yleiskeskustelu

10.06.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 8/2008 vp