HE 36/2012

HE 36/2012

eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.05.2012 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.05.2012 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 03.05.2012

Käsittely päättynyt 01.06.2012 YmVM 2/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

08.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö

- asiantuntija Joona Turtiainen, Energiateollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- WWF Suomi (K)

22.05.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtion teknillinen tutkimuskeskus (K)

- Geologian tutkimuskeskus GTK (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

31.05.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 26/2012 vp

Valmistava keskustelu

01.06.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 2/2012 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 02.05.2012

Käsittely päättynyt 30.05.2012 TaVL 26/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.05.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö

- teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimialapäällikkö Jarmo Kallio, Geologian tutkimuskeskus GTK

- tiimipäällikkö Antti Arasto, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- ryhmäpäällikkö Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry

- asiantuntija Joona Turtiainen, Energiateollisuus ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Markus Kankaanpää, Cuycha Innovation Oy (K)

- professori Jussi Leveinen, Aalto-yliopisto (K)

24.05.2012

Merkitty saapuneeksi

- Cuycha Innovation Oy:n lisäselvitys 23.5.2012

Valmistava keskustelu

29.05.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

30.05.2012

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 30.5.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 26/2012 vp

​​​​