HE 361/2014

HE 361/2014

eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.02.2015 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.02.2015

Käsittely päättynyt 20.02.2015 LaVM 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

11.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö (K)

- käräjätuomari Susanne Möller, Helsingin käräjäoikeus (K)

- henkikirjoittaja Paula Ojaniemi, Helsingin maistraatti (K)

- asianajaja Hilkka Salmenkylä, Suomen Asianajajaliitto (K)

11.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus (K)

- professori Markku Helin, (K)

Asian ilmoittaminen

11.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

Epävirallinen keskustelu

20.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.02.2015

Valmistava keskustelu

20.02.2015

Yleiskeskustelu

20.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 27/2014 vp

​​​​