HE 362/2014

HE 362/2014

eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.02.2015 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LTA 149-199/2014

Käsittelyyn yhdistettyHE 367/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.02.2015

Käsittely päättynyt 09.03.2015 VaVM 48/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

24.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2015

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

06.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

06.03.2015

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 367/2014 vp

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LTA 149-199/2014 vp

09.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 48/2014 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tiina Ranta-Lassila, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

26.02.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

Verojaosto

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Pl 28, Tulot, valtion velka

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö

Sivistys- ja tiedejaosto

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Tiina Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätetty jatkokäsittelystä.

04.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n lisäselvitys (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Maatalousjaosto

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö

- suunnittelupäällikkö Hannu Lehtonen, Metsähallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

04.03.2015

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lisäselvitys (K)

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Liikennejaosto

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto

26.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

03.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

05.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Työ- ja elinkeinojaosto

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

20.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

25.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Matti Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, työ- ja elinkeinoministeriö

- ympäristöneuvos Airi Karvonen, ympäristöministeriö

- asiantuntija Mikael Åbacka, Axolot Solutions Ab (K)

- teknologia johtaja Vesa Rissanen, Global EcoProcess Services Oy (EPSE)

- perustajaosakas Kari Laine, Global EcoProcess Services Oy (EPSE)

- hallituksen jäsen Lasse Musakka, Global EcoProcess Services Oy (EPSE) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

27.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

Kunta- ja terveysjaosto

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Marianne Koivunen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

Asunto- ja ympäristöjaosto

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

​​​​