HE 363/2014

eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.02.2015 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 49/2013 vp LA 65/2014 vp LA 91/2014 vp TPA 54/2013 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.02.2015

Käsittely päättynyt 09.03.2015 VaVM 50/2014 vp

Käsittelyvaiheet

24.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2015

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.03.2015

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

09.03.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 50/2014 vp

Verojaosto

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marja Hokkanen, valtiovarainministeriö

24.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys (K).

25.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Soili Sinisalo, Verohallinto

- veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Keskuskauppakamari (K)

Ei huomautettavaa:

- EK:lla, MTK:lla ja VATT:lla ei lausuttavaa.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 49/2013 vp, LA 65/2014 vp, LA 91/2014 vp, TPA 54/2013 vp

27.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.03.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

06.03.2015

Esitelty mietintöluonnos