HE 364/2014

eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.02.2015 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 41/2013 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.02.2015

Käsittely päättynyt 06.03.2015 VaVM 46/2014 vp

Käsittelyvaiheet

24.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2015

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.03.2015

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 46/2014 vp

Verojaosto

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

25.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

- veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry (K)

- veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Keskuskauppakamari (K)

Ei huomautettavaa:

- MMM, MTK ja VATT ei lausuttavaa.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 41/2013 vp

27.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.03.2015

Esitelty mietintöluonnos