HE 366/2014

eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 17.02.2015

Käsittely päättynyt 27.02.2015 YmVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 23/2014 vp