HE 366/2014

HE 366/2014

eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 17.02.2015

Käsittely päättynyt 27.02.2015 YmVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 23/2014 vp

​​​​