HE 367/2014

HE 367/2014

eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen (HE 362/2014 vp) täydentämisestä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.02.2015 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 362/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 02.03.2015

Käsittely päättynyt 09.03.2014 VaVM 48/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

06.03.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Sivistys- ja tiedejaosto

04.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Maatalousjaosto

04.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Liikennejaosto

03.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

05.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Työ- ja elinkeinojaosto

25.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Matti Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, työ- ja elinkeinoministeriö

- ympäristöneuvos Airi Karvonen, ympäristöministeriö

- asiantuntija Mikael Åbacka, Axolot Solutions Ab (K)

- teknologia johtaja Vesa Rissanen, Global EcoProcess Services Oy (EPSE)

- perustajaosakas Kari Laine, Global EcoProcess Services Oy (EPSE)

- hallituksen jäsen Lasse Musakka, Global EcoProcess Services Oy (EPSE) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

​​​​