HE 37/2003

valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 03.09.2003

Käsittely päättynyt 23.09.2003 VaVM 11/2003 vp

Käsittelyvaiheet

05.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

05.09.2003

Päätetty lähettää asia hallinto- ja tarkastusjaostoon (HtJ)

Jatkettu I käsittely

23.09.2003

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 11/2003 vp

Hallinto- ja tarkastusjaosto

10.09.2003

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K)

- johtava lakimies Jorma Karttunen, Metsähallitus (K)

- hallitusneuvos Matti Setälä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

23.09.2003

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- mietintöluonnos