HE 37/2005

HE 37/2005

laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 27.04.2005

Käsittely päättynyt 24.05.2005 VaVM 12/2005 vp

Käsittelyvaiheet

29.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

29.04.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

24.05.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 12/2005 vp

Verojaosto

27.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

- veroasiantuntija Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- toimialajohtaja Juhani Hakkarainen, Vapo Oy (K)

- johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n kirjallinen lausunto

29.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Haapaveden kaupunkin kirjallinen lausunto

03.05.2005

Epävirallinen keskustelu

- - tilannekatsaus.

04.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Aimo Aalto, kauppa- ja teollisuusministeriö

- kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen, Haapaveden kaupunki

- valtuuston puheenjohtaja Markku Laitila, Haapaveden kaupunki

Merkitty saapuneeksi

- Maan ystävät ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Ydinenergianuoret ry:n kirjallinen lausunto

11.05.2005

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Koneyrittäjien liiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kirjallinen lausunto

13.05.2005

Yleiskeskustelu

17.05.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

19.05.2005

Yleiskeskustelu

​​​​