HE 37/2007

asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.06.2007 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.06.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 27.08.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Jyri Häkämies, puolustusministeriö

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pauli Järvenpää, puolustusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Pasi Lankinen, puolustusministeriö (K)

- alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia (K)

- ylitarkastaja Heidi Nummela, työministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

18.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lippueamiraali Antero Karumaa, Pääesikunta (K)

- komentajakapteeni Jyrki Kivelä, Pääesikunta

- majuri Jari Enberg, Pääesikunta

- hallitusneuvos Matti Piispanen, turvallisuus- ja puolustusasiain komitea (TPAK) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

21.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- esittelijäneuvos Raino Marttunen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- pelastusylitarkastaja Tarmo Kopare, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö

- yksikön päällikkö Juha-Mikko Hämäläinen, sisäasiainministeriö

- kehityspäällikkö Sami Kivivasara, Väestörekisterikeskus (K)

27.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

02.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mikko Horko, Kansaneläkelaitos (K)

- Mies- ja mediajaoston sihteeri Jussi Aaltonen, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Majuri, Maanpuolustuskoulutus ry (K)

- pääsihteeri Heli Santala, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS (K)

- puheenjohtaja Lauri Kaira, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS

- tulosalueen johtaja Marjatta Huopainen, Ulkomaalaisvirasto (K)

04.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestösihteeri Pekka Alhovaara, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- lakimies Kai Ahotupa, Maanpuolustuskiltojen liitto ry

- toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Naisten Valmiusliitto ry (K)

- Sotilaskotiliitto (K)

10.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala,

- majuri Anssi Yrjölä, Helsingin Sotilasläänin Esikunta (K)

- everstiluutnantti, esikuntapäällikkö Ari Kuikka, Mikkelin Sotilasläänin Esikunta (K)

- pääsihteeri Petteri Tervonen, vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta (K)

- hallituksen jäsen Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Isto Kujala, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

- tiedottaja Veikko Leinonen, Jehovan todistajat (K)

11.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- valmiussuunnittelija Johan Lunabba, Suomen Punainen Risti (K)

- pääsihteeri Jori Mäntysalo, Vapaa-ajattelijain Liitto ry (K)

18.10.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2007 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maanpuolustusnaisten Liitto ry

25.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

08.11.2007

Epävirallinen keskustelu

13.11.2007

Valmistava keskustelu

20.11.2007

Epävirallinen keskustelu

23.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- ed. Haaviston kirjalliset kommentit

Yksityiskohtainen käsittely

23.11.2007

Yleiskeskustelu

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2007

Käsittely päättynyt 16.10.2007 PeVL 9/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

14.09.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.10.2007

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

12.10.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

- 10.10.2007 esitelty lausuntoluonnos

16.10.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2007 vp