HE 37/2011

HE 37/2011

eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 22.11.2011 HaVM 5/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Immonen, sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto (K)

- hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

03.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, Maahanmuuttovirasto (K)

- kehittämispäällikkö Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

10.11.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 8/2011 vp

22.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 5/2011 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 08.11.2011 SiVL 8/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Immonen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

26.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Birgitta Vuorinen,, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- yksikönjohtaja Marja Pentikäinen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.11.2011

Epävirallinen keskustelu

08.11.2011

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 19.10.2011 TyVL 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

06.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

06.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Immonen, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.10.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 3/2011 vp

​​​​