HE 37/2013

HE 37/2013

eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 08.05.2013 TaVM 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Perttu Wasenius, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Mikko Heikkilä, Energiamarkkinavirasto (K)

- suunnittelupäällikkö Kaija Niskala, Fingrid Oyj (K)

- asiantuntija Pia Oesch, Energiateollisuus ry (K)

- energia-asiantuntija Maiju Westergren, Metsäteollisuus ry (K)

- ekoenergiavastaava Riku Eskelinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Mikko Rintamäki, Suomen ElFi Oy (K)

- toimitusjohtaja Marko Lehtovaara, Grexel Systems Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

Valmistava keskustelu

07.05.2013

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 6.5.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

08.05.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.5.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 12/2013 vp

​​​​